Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Implementering av LP-modellen : evaluering av arbeidet med LP-modellen 2007-2009 (LP-2)

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Presentasjon av resultater fra arbeidet med LP-modellen (læringsmiljø og pedagogisk analyse) i perioden 2007-2009. Lillegården kompetansesenter hadde ansvaret for implementering og opplæring i 27 skoler i 11 kommuner i Norge. 14 skoler har deltatt i denne evalueringen

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:03.289285
MODIFIED 2013-02-14 18:09:34.217971
CREATED 2010-12-15 04:42:03.289285
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)