Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Improving Norway's performance in the EU framework programme : Impact evaluation of the Research Council of Norway's main measures to support Norwegian participation, PES2020 and STIM-EU

Technopolis Group har gjennomført en effektevaluering av Forskningsrådets to viktigste støtteordninger for økt deltakelse i H2020, PES2020 og STIM-EU. Målet har vært å vurdere hvorvidt og i hvilken grad ordningene har oppfylt sine mål, både hver for seg og sammen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-11-15 00:02:06.020061
MODIFIED 2018-11-15 00:02:06.032081
CREATED 2018-11-15 00:02:06.020061
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)