Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

iNasjonalparker : er autorisasjonsvilkårene oppfylt?

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport .

iNasjonalparker oppfyller i hovedsak kravene til autorisasjon som nasjonalparksenter, og har arbeidet aktivt for å forbedre informasjonen og samarbeidet med andre aktører de siste årene. DNs krav om samarbeid med Norsk Villreinsenter Nord er imidlertid bare delvis innfridd. iNasjonalparkers økonomiske bæreevne på lenger sikt er også usikker, og man bør vurdere senterstrukturen og en mer formell tilknytning til villreinsentret.

Et nasjonalparksenter er et informasjonssenter som miljøforvaltningen ved Direktoratet for naturforvaltning (DN) samarbeider med gjennom en autorisasjonsavtale. For å oppnå autorisasjon må senteret informere om nasjonalparker og naturvern, drive formidling og motivere til miljøvennlig friluftsliv, samt ivareta andre aktuelle formidlingsoppgaver for miljøforvaltningen. Det er pr. dags dato etablert i alt 14 nasjonalparksentre. Nasjonalparksenteret iNasjonalparker dekker to nasjonalparker, Rondane og Dovrefjell-Sunndalsfjella, og er en form for paraplyorganisasjon for seks mindre sentre. iNasjonalparker ble autorisert første gang i 2001, og denne autorisasjonen ble forlenget med to år i 2007, med et par særskilte krav. Gjeldende autorisasjon går ut i april 2009, og DN ønsker en vurdering av hvorvidt iNasjonalparker skal gis en videre autorisasjon og eventuelt på hvilke vilkår.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 229.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:49.623634
MODIFIED 2016-09-21 06:00:26.263721+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:49.623634
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)