Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Indias økonomiske og geopolitiske posisjon i Sør- Asia

Denne rapporten er utarbeidet av Menon Business Economics og Vista Analyse på oppdrag for Utenriksdepartementet. Prosjektet har vært ledet av Leo A. Grünfeld med Marcus Gjems Theie og Rune Nellemann som prosjektmedarbeidere fra Menon. Rasmus Reinvang har vært prosjektleder i Vista Analyse med Haakon Vennemo som medarbeider. I tillegg har Professor Manoj Panda, direktør i IEG, deltatt med ekspert- kompetanse i prosjektet. Oppdraget for rapporten har vært å utarbeide en studie om Indias økonomiske og geopolitiske situasjon i Sør-Asia. Analysen har et særlig fokus på Indias posisjon, særlig økonomisk, i Sør-Asia og Asia generelt og i forhold til Kina spesielt. Studien tar for seg bredden av Indias økonomiske integrasjon i regionen. I tillegg har vi inkludert en kort analyse og beskrivelse av norske interesser og tilstedeværelse i India.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-08-22 00:01:59.797781
MODIFIED 2020-08-22 00:02:00.743517
CREATED 2020-08-22 00:01:59.797781
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)