Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Indikatorer for kulturarvens samfunnsnytte

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Formålet med rapporten er å utvikle indikatorer som kan brukes for å måle kulturarvens samfunnsnytte. Prosjektet er gjennomført i et samarbeid mellom Vista Analyse og NIKU. Fra Vista Analyse har Kristin Magnussen vært prosjektleder, Ståle Navrud kvalitetssikrer og Karin Ibenholt prosjektmedarbeider. Fra NIKU har Sveinung Krokann Berg, Herdis Hølleland og Knut Fageraas deltatt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-03-06 01:03:05.951714
MODIFIED 2020-03-06 01:03:06.636445
CREATED 2020-03-06 01:03:05.951714
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)