Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Indirekte markedseffekter av boligsosiale virkemidler - en empirisk analyse

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten gir en empirisk analyse av de boligsosiale virkemidlenes virkning på pris, kvantum og eierandel i boligmarkedet. Påvirker bruken av startlån, tilskudd til etablering og bostøtte prisnivået i boligmarkedet? Fortrenger kommunalt disponerte utleieboliger annen boligbygging? Hvilken effekt har de ulike virkemidlene på andelen som eier sin egen bolig? Studien bygger på en teoretisk rapport om samme tema (NIBR 2014:24).

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 902.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-10 12:08:03.452253
MODIFIED 2017-02-10 12:08:03.741213
CREATED 2017-02-10 12:08:03.452253
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)