Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Individuell mestring : fra kollektive til individuelle tiltak for å redusere sykefravær : evaluering av prosjekt i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Denne rapporten er basert på en evaluering av prosjektet ”Individuell mestring - fra kollektive til individuelle tiltak for å redusere sykefraværet”, et tilbud til sykmeldte i Sogn og Fjordane fylkeskommune (SFF) høsten 2008 og våren 2009. Tiltaket, heretter kalt Seljeprogrammet, hadde som mål å trene deltakerne til å håndtere helseplagene sine slik at de bedre kunne møte dagliglivets og arbeidslivets utfordringer. Denne rapporten inneholder både en kvalitativ og en kvantitativ evaluering av programmet. Hensikten var å få innblikk i om deltakerne i prosjektet erfarte endring i håndtering av egen helse og arbeidsevne, om deltakelse i prosjektet førte til at sykmeldte ble mer motiverte for å komme tilbake til arbeidslivet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 337.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-06-04 17:27:43.987106
MODIFIED 2013-02-14 18:07:50.480311
CREATED 2012-06-04 17:27:43.987106
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)