Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid

Rapporten tilhører rapportseriene AFI-Rapport.

Prosjektet "Overganger, samarbeid og koordinering" (OSK) ble gjennomført 2009-2012 og var knyttet til skolefrafallsproblematikken i Lindesnesregionen. Prosjektet var finansiert av NAV Farve, med delfinansiering av Lindesnesrådet. Rapporten presenterer og analyserer prosjektet, som utviklet en individuell oppfølgingsmodell med base i videregående skole tilpasset den enkeltes situasjon og bistandsbehov. Oppmerksomheten rettes mot behovet for støtte på den enkelte elevs ulike livsområder gjennom oppfølging mot skole, skoleklasse, arbeidsplass (bedriftsbesøk, jobbsmak, praksisplass, lærlingplass) og privat og faglig nettverk.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 716.5KB)
  2. Sluttrapport_Overganger.pdf (pdf, 671.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-03-14 13:01:51.396454
MODIFIED 2021-04-05 22:02:27.528136+00:00
CREATED 2014-03-14 13:01:51.396454
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)