Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Industrielt om gastronomi : evaluering av NCE Culinology

På oppdrag fra det nasjonale programmet Norwegian Centres of Expertise (NCE) har Oxford Research foretatt en evaluering av NCE Culinology. Evalueringen er basert på en rekke kilder; dokumenter, intervjuer, spørreundersøkelser til aktø-rene og regnskapsinformasjon fra offisielle registre. Evalueringen konkluderer med at NCE Culinology er kommet relativt kort etter tre års virksomhet og det anbefales at prosjektet foretar en strategisk nyorientering.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:42:41.660676
MODIFIED 2018-07-07 09:00:21.961649+00:00
CREATED 2014-08-14 11:42:41.660676
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)