Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Infoflyt : informasjonsutveksling mellom politiet og kriminalomsorgen i saker med alvorlig kriminalitet og høy risiko

Utvalget foreslår regelverk for behandling av opplysninger om personer under straffegjennomføring eller varetekt, herunder informasjonsutveksling med politiet i INFOFLYT.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-08 22:06:02.034265
MODIFIED 2017-04-26 08:01:10.832105+00:00
CREATED 2016-10-08 22:06:02.034265
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)