Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Information between European countries regarding persons excluded from refugee status in accordance with Article 1F Refugee Convention

Studien inneholder informasjon om hvordan europeiske land behandler og utveksler informasjon om personer som er ekskludert. Studien gir også informasjon som gjør det mulig å utvikle et system som gir oversikt over personer som er ekskludert og som oppholder seg i andre europeiske land enn det landet som har ekskludert dem. Studien legger videre til rette for et bedre samarbeid mellom europeiske stater i spørsmål om ekskluderte.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-19 01:01:20.754371
MODIFIED 2017-02-19 01:01:21.162712
CREATED 2017-02-19 01:01:20.754371
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)