Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Infrastruktur gjør forskjell : evaluering av SIVA 2002-2008

NIBR og Oxford Research AS har evaluert SIVA. Hovedpoenget med evalueringen har vært å vurdere om SIVA når sine mål på ”en god og effektiv måte”. SIVAs mål er delt i et hovedmål (SIVAs formålsparagraf), samt i delmål for de to hoved-virksomhetsområdene eiendom og innovasjon. Fokus i evalueringen har vært å kartlegge og vurdere effekter av selskapets virksomhet, noe som også omfatter en vurdering av addisjonaliteten av selskapets ulike aktiviteter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:42.785536
MODIFIED 2018-01-10 22:00:39.652215+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:42.785536
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)