Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Initial assessment of eleven pharmaceuticals using the EMEA guideline in Norway

NIVA har utført en risikovurdering etter EMEAs risikoveileder for elleve legemidler utvalgt av SFT. Tilgjengelige akutte og kroniske tokisitetsdata ble hentet fra vitenskapelig litteratur. En vekstinhibisjonstest på alge, samt reproduksjonstest på Daphnia ble gjennomført for kreftmiddelet cyclophosphamide. EC50 ble bestemt for algetesten, mens en NOEC er bestemt for reproduksjon på Daphnia. Risikokvotienten er på over 1 for diclofenac, tetracycline, ciprofloxacin, sulfamethoxazole og ethinylestradiol etter EMEAs risikoveileder.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:13.766575
MODIFIED 2016-08-12 06:03:30.525677+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:13.766575
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)