Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Inkluderingskompetanse i NAV : evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV

Rapporten tilhører rapportseriene AFI-rapport.

Evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV, hvor fem NAV-kontor har utført avklarings- og oppfølgingstiltak i egen regi i stedet for å kjøpe tjenester eksternt i perioden 2013-16. Forsøkskontorene ble sammenlignet med kontrollkontor. Konkluderer med at NAV kan utføre tjenestene like bra som - eller bedre enn - eksterne leverandører. I tillegg finner forskerne flere positive ringvirkninger av å organisere tiltak internt i NAV-kontoret, som bedre forarbeid, økt bestillerkompetanse og mer kontakt med brukere og arbeidsliv.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-10 12:13:00.562360
MODIFIED 2017-02-10 12:13:00.818664
CREATED 2017-02-10 12:13:00.562360
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)