Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Inkluderingskompetanse i NAV. Evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV.

Rapporten tilhører rapportseriene AFI-Rapport.

I forsøket "Kjerneoppgaver" har fem utvalgte NAV-kontor selv stått for avklarings- og oppfølgingstjenester, i stedet for å kjøpe tjenestene eksternt. Kontorene har fulgt samme regler for inntak som eksterne tiltaksarrangører gjør, og de økonomiske rammene har vært like. Hensikten har vært å undersøke om NAV på denne måten kan tilby brukerne en mer helhetlig og arbeidsrettet oppfølging, kortere ventetid før og mellom tiltak og høyere overgang til arbeid. Forskere fra Arbeidsforskningsinstituttet har fulgt forsøket i perioden 2012-2015, og sammenlignet de fem forsøkskontorene med fem tilsvarende kontorer som kjøpte tjenester eksternt. Konklusjonen er at NAV selv kan utføre avklarings- og oppfølgingsarbeidet like bra som eller enda bedre enn eksterne tiltaksarrangører.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:22:13.627019
MODIFIED 2017-09-22 04:00:40.710233+00:00
CREATED 2017-01-19 12:22:13.627019
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)