Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Innovasjon à la carte : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok tjenester i 2005

På et overordnet nivå kan man fastslå at resultatene for 2005-årgangen er ganske like resultatene for de to foregående år. Det har skjedd noen endringer fra det ene året til det andre, men det er ingen store utslag. Dette kan tyde på at Innovasjon Norge i all hovedsak viderefører de styrker og svakheter som de gamle organisasjonene hadde, noe som til dels var forventet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-01-29 20:47:48.229050
MODIFIED 2013-02-14 18:13:51.689561
CREATED 2012-01-29 20:47:48.229050
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)