Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Innovasjon og kompetanse i sjømatindustrien

Stoltenberg-regjeringen oppnevnte i 2013 et offentlig utvalg som skal foreta en gjennomgang av sjømatindustriens rammevilkår. Solberg-regjeringen har valgt å videreføre dette utvalget uten endringer i mandatet. Utvalgets arbeid skal munne ut i en NOU-rapport. Bakgrunnen for den foreliggende analysen av innovasjon og kompetanse i sjømatindustrien er at regjeringen ønsker å legge til rette for en mer konkurransedyktig sjømatindustri. Analysen er en av flere rapporter som utvalget har bestilt og er utført på oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet. I det foreliggende arbeidet er det fokusert på sjømatindustrien som er en del av de to hovedverdikjedene i den norske sjømatnæringen, den havbruksbaserte verdikjeden og den fiskeribaserte verdikjeden. I den havbruksbaserte verdikjeden ser vi på slakting og foredling av laks og ørret, mens vi i den fiskeribaserte verdikjeden ser på hvitfiskindustrien og industrien som er basert på pelagisk fisk. I denne rapporten vil vi trekke inn leddene før industrileddet i den grad forhold der er viktige for å belyse problemstillinger innen innovasjon og kompetanse.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:02:43.580227
MODIFIED 2016-10-06 13:02:43.816538
CREATED 2016-10-06 13:02:43.580227
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)