Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Innovasjon og styring i boligsosialt arbeid

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Målsettingen med dette oppdraget er å fremskaffe kunnskap om hva som skal til for å øke innovasjonstakten i det boligsosiale arbeidet. Dette er hovedspørsmålet i denne rapporten. Dette overordnede spørsmålet er omformulert i tre problemstillinger: • Hvilke særtrekk har boligsosialt arbeid i Norge som kan virke innovasjonshemmende eller innovasjonsfremmende? • Hvilke former for organisering og ledelse bidrar til å fremme innovasjon, og hvilke organisatoriske faktorer hemmer innovasjon? • Hva er innovasjonsrommet i boligsosialt arbeid?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 7.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-01-13 01:02:57.883110
MODIFIED 2016-01-13 01:02:58.137939
CREATED 2016-01-13 01:02:57.883110
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)