Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Innovativ rehabilitering i Indre Østfold, nasjonalt forsøk med kommunal rehabilitering : sluttrapport følgeevaluering; oppsummering av tjeneste og modell

Evalueringen oppsummerer 5 års prosjektarbeid - Prosjekt innovativ rehabilitering - Indre Østfold. Nasjonalt forsøk med kommunal rehabilitering i 7 kommuner, men hvor 5 av kommunene ble til Indre Østfold. Prosjektet oppsummerer at kommunene kan ta et større ansvar for rehabilitering, og viser potensialet ved økt bruk av teknologi og tverrfaglig vurdering av rehabilitering gjennom eget team og som sikrer tidlig oppstart av rehabilitering. Det legges tydelig vekt på at pasientens behov er utgangspunktet for tjenester - som også inkluderer sektorer utenfor helse.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 8.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-06-22 00:02:33.359396
MODIFIED 2021-06-22 00:02:33.371561
CREATED 2021-06-22 00:02:33.359396
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)