Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Innsats mot utkastelser - fra lovende forsøk til effektiv rutine? : sluttrapport fra evalueringen av "Samarbeidsprosjektet - færre utkastelser"

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA notat.

Dette er sluttrapporten fra en omfattende evaluering av «Samarbeidsprosjektet – færre utkastelser» som Fafo og NOVA har gjennomført i samarbeid på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (det daværende Sosialog helsedirektoratet). Det er tidligere publisert to rapporter fra evalueringen: den første dekker prosjektets etablering og oppstart mens den andre beskriver og evaluerer prosjektets gjennomføringsfase. I denne rapporten sammenfattes hovedfunnene fra de to første følgeevalueringene. Videre presenteres resultatene fra en kvantitativ effektevaluering og fra en oppfølgingsstudie av prosjektets langtidsvirkninger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 490.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-22 13:02:57.401927
MODIFIED 2014-08-14 11:48:03.781751+00:00
CREATED 2013-11-22 13:02:57.401927
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)