Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Innsatte i norske fengsel: utdanningskvalitet, læringsstrategier og motivasjon

Rapporten tar for seg hvordan innsatte opplever ulike sider av opplæringen, undervisningen og egen læring. Den omfatter innsette over 18 år i alle norske fengsel og er den tredje og siste i en serie av tre. Det går fram av rapporten at innsatte under utdanning i gjennomsnitt er fornøyd med utdanningskvaliteten. De synes heller ikke at kravene i utdanningen er for høye eller for vanskelige. Nesten halvparten opplever imidlertid at manglende tilgang på datautstyr skaper vansker for opplæringen de er i gang med. Videre mener en av tre innsatte at sikkerhetsrutinene i fengselet skaper vanskeligheter for opplæringen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 757.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:41.814739
MODIFIED 2017-04-23 08:00:18.052139+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:41.814739
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)