Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Innsikt fra Ungdommenes distriktspanel

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Høsten 2019 satte regjeringen ned Ungdommens distriktspanel. Siden januar 2020 har de 10 deltakerne i panelet jobbet grundig med å skaffe seg innsikt fra ungdom i eget fylke. Panelet skal i tillegg ta i bruk eksisterende kunnskap, og i sammenheng med den nye innsikten de skaffer seg legge fram råd til regjeringen våren 2021.

Ruralis har sammenstilt materialet, og satt den innsamlede innsikten i sammenheng med tidligere litteratur om distriktsungdom. Dette notatet, sammen med andre kilder, gir grunnlag for panelet sitt videre arbeid med å utvikle hypoteser som skal testes, og til slutt ende opp som råd for nasjonal politikkutforming.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-10-09 22:03:35.792374
MODIFIED 2021-10-09 22:03:37.655622
CREATED 2021-10-09 22:03:35.792374
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)