Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Innsikt om utsikt : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk støtte i 2008

Dersom en ser resultatene fra denne førundersøkelsen samlet, er hovedbildet at det er relativt små endringer sett i forhold til resultatene for 2007-årgangen. Vi vil understreke at denne konsistensen i resultater over tid kan betraktes som en styrke ved undersøkelsen. Det styrker både troverdigheten til målingene samt validiteten i spørsmålsstillingene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-01-29 20:48:12.326932
MODIFIED 2018-03-14 06:00:20.163056+00:00
CREATED 2012-01-29 20:48:12.326932
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)