Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Inntekter og utgifter for kommuner som bosetter flyktninger

I denne evalueringen er det blitt gjort en beregning av kommunenes inntekter og utgifter for personer som utløser integreringstilskudd. I Beregningsutvalgets årlige kartlegging inngår det i dag ikke noen beregning av hvor mye kommunene mottar i frie inntekter, hvor store skatteinntekter de får og hvor store helseutgifter de har for personer som utløser integreringstilskudd. BLD har derfor ønsket en nærmere gjennomgang av kommunenes samlede inntekter og utgifter for personer som er omfattet av integreringstilskuddsordningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 776.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-06 17:11:21.788509
MODIFIED 2013-02-14 18:06:52.572808
CREATED 2011-07-06 17:11:21.788509
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)