Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Innvandrere i arbeid : hjelper arbeidsmarkedstiltak? : rapportering fra prosjektet

I dette notatet gir vi et sammendrag av resultatene fra prosjektet: «Innvandrere i arbeid: Hjelper arbeidsmarkedstiltak», finansiert av NAV-Farve. Dette er en videreføring av arbeidet til Hardoy og Zhang (2010), publisert i Søkelys på arbeidslivet. I Hardoy og Zhang (2010) var hovedformålet å analysere effekten av tiltak; både mens tiltak pågår og etter at tiltaket er avsluttet, hver for seg. Vi viderefører dette arbeidet ved å bruke en metode som beregner de totale effektene av tiltak, når man både tar hensyn til effektene av tiltak mens man er på tiltak og etter at tiltaket er avsluttet. Dette gjør vi for ulike typer tiltak. Vi måler effekter av tiltak både på samlet ledighet, gjennomsnittlig varighet av ledighet fram til jobb, samt overganger til jobb, utdanning og trygd. Vi kontrollerer for både observerbare og uobserverbare kjennetegn ved individene. Analysen dekker perioden 1993-2007, med ulike konjunkturer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 690.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-31 12:02:15.400815
MODIFIED 2014-08-14 11:50:00.931199+00:00
CREATED 2014-05-31 12:02:15.400815
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)