Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Innvandrere i praksis : om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

Denne rapporten utgjør del tre av et prosjekt om arbeidspraksis som FARVE (og tidligere Rikstrygdeverket) har finansiert. Del 1 var en registerbasert analyse av effektene praksisplass og andre tiltak har hatt for arbeidssøkere fra ulike verdensdeler (Djuve og Klinge 2006). Del 2 var en kvalitativ analyse av arbeidsgiveres og arbeidssøkeres erfaringer med praksisplasstiltaket (Djuve 2007). I denne tredje modulen ønsker vi å dokumentere og analysere NAV Arbeids erfaringer og arbeidsmetoder når det gjelder bruk av praksisplass med sikte på å etablere mer kunnskap om gode grep i arbeidsformidling av arbeidssøkere med innvandringsbakgrunn. Denne rapporten oppsummerer to undersøkelser med svar fra mer enn tusen NAV-ansatte og nær to hundre kursinstruktører og kursleverandører om deres erfaringer med praksisplass for innvandrere. I tillegg har vi gjennomført dybdeintervjuer av NAV-ansatte i Oslo, Bergen og Trondheim samt kursleverandører i de samme byene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-10-18 17:21:34.847191
MODIFIED 2016-08-12 06:02:28.084186+00:00
CREATED 2012-10-18 17:21:34.847191
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)