Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Innvandrere og attføring

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Rapporten kartlegger innvandreres bruk av attføring. Det stilles blant annet spørsmål om ikke-vestlige innvandrere i praksis har samme tilgang til attføring som nordmenn, og om resultatet av attføringen er forskjellig for innvandrere og nordmenn. Undersøkelsen viser i hovedsak at ikke-vestlige innvandrere får et like godt tilbud som andre. Det er imidlertid særlig ett forhold som legger begrensninger på innvandreres attføringsløp: Dårlige norskkunnskaper. Det er et klart behov for en styrking av norskopplæringstilbudet i tilknytning til attføring.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 290.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-23 13:03:43.961986
MODIFIED 2014-08-14 11:45:08.746006+00:00
CREATED 2012-11-23 13:03:43.961986
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)