Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv : en kunnskapsoppsummering

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Denne kunnskapsoppsummeringen viser at innvandreres sysselsetting varierer sterkt mellom ulike regioner og at innvandringen har hatt stor betydning for vekst og utvikling i store deler av landet. For å lykkes med å beholde og rekruttere tilstrekkelig og relevant arbeidskraft til regioner utenfor de mest sentrale områdene, kreves mer og bedre samarbeid mellom aktører på tvers av sektor- og politikkområder. Arbeids-, integrerings,- og regionalpolitikken må sees i sammenheng.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-12 00:04:32.237950
MODIFIED 2017-04-12 00:04:32.659487
CREATED 2017-04-12 00:04:32.237950
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)