Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Innvandrere som risikogruppe i trafikken

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport IRIS.

Analyser av ulykkesstatistikk har vist at innvandrere har høyere ulykkes- og skaderisiko enn norske bilførere på norske veier. Denne rapporten foreslår strategier og tiltak for å redusere disse bilførernes risiko i trafikken. Prosjektet inngår i Statens vegvesens etatsprogram for høyrisikogrupper i trafikken. For å kunne belyse temaet fra ulikt ståsted valgte vi å foreta intervjuer både av representanter for innvandrergrupperinger i Norge (pakistanske, polske og somaliske), innvandrerorganisasjoner, kjørelærere og andre relevante organisasjoner/aktører. Vi vil rette en spesiell takk til alle som tok seg tid til å delta i undersøkelsen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 458.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-07 13:08:53.960856
MODIFIED 2016-08-12 06:05:15.373797+00:00
CREATED 2013-02-07 13:08:53.960856
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)