Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Innvandrerkvinner - em viktig ressurs for norsk arbeidsliv. Følgeforskning av Levanger Arena Arbeid

Levanger voksenopplæring har utviklet og testet ut en ny kvalifiseringsmodell i perioden 2014-2016. Bakgrunnen for prosjekt Levanger Arena Arbeid var et ønske om å finne bedre løsninger for innvandrerkvinner med lite eller ingen utdanning, ettersom denne gruppen ofte blir stående uten jobb eller skoleplass etter endt introduksjonsprogram. Modellen, som har fått navnet «Ressurstrappa», er en kombinasjon av språkopplæring og arbeidsmarkedstiltak. Løpet består av flere trinn, og omfatter norskundervisning i klasserom og praktisk fagopplæring til deltakeren når fastsatte kompetansemål for de ulike trinnene. Siste fase er praksis på ordinær arbeidsplass, ledsaget av språkopplæring som støtter opp under praksistreningen. SINTEF har fulgt prosjektet i prosjektperioden. Ifølge evalueringsrapporten fremstår «Ressurstrappa» som et svært vellykket kvalifiseringsløp for innvandrerkvinner med lite eller ingen skolegang. Bruk av tilpasset pedagogikk, språkopplæring som er koblet til teori og praksis og fagplaner som er utviklet i nært samarbeid med arbeidsplassene blir beskrevet som suksesskriterier. I tillegg holdes samarbeidsplattformen som er utviklet for kommunen, NAV og arbeidsgiverne frem som avgjørende for å sikre godt koordinert oppfølging for den enkelte deltaker.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-12 01:02:20.723933
MODIFIED 2017-02-12 01:02:21.202704
CREATED 2017-02-12 01:02:20.723933
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)