Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning : vil de bidra til bedre kvalitet?

Problemstillinger: • Hvordan ser lærestedene for seg at kvalitet i høyere utdanning best kan sikres? • Hvilke kriterier, standarder og organisatoriske grep benyttes for å kople kvalitetssystemene til lærestedenes styring og ledelse, og ikke minst, til undervisning og læring? • I hvilken grad kan kvalitetssystemene med den vekt som i utgangspunktet legges på standardisering, ivareta mangfoldet og det lokale særpreget i høyere utdanning?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 749.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-23 13:00:53.735101
MODIFIED 2017-02-01 08:00:44.513649+00:00
CREATED 2014-01-23 13:00:53.735101
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)