Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Institusjonsplassering – siste utvei? : betydningen av barnevernreformen fra 2004 for institusjonstilbudet

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA rapport.

Målsettingen om å få en vridning fra institusjon til fosterhjem er nådd, men det kan synes som om økonomiske hensyn har fått en dominerende plass. Synen på kvaliteten i tilbudet varierer og dagens institusjonstilbud er ikke tilstrekkelig differensiert. Det er en underutnyttelse av kapasiteten i statlige institusjoner. Det er prismessige ulikheter i statlige, private og ideelle tilbud. Samarbeid på tvers kan bli betydelig bedre, særlig etterspør barnevernet psykisk helsevern.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-02 03:01:04.025728
MODIFIED 2016-11-28 10:01:20.453900+00:00
CREATED 2014-11-02 03:01:04.025728
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)