Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Institutional cooperation between MIREME and NVE in Mozambique : mid-term review

Rapporten tilhører rapportseriene Norad Collected Reviews.

Rapporten dokumenterer midtveisgjennomgangen av institusjonssamarbeidet mellom Norges vassdrags- og energidirektorat og Ministry of Mineral Resources and Energy i Mosambik. Samarbeidet startet i 2017, og er finansiert av et tilskudd fra den norske ambassaden i Mosambik. Målsetningen med prosjektet er å bedre forvaltningen av energisektoren i Mosambik, og bidra til åpne beslutningsprosesser. Rapporten konkluderer med at to av fire komponenter i samarbeidet sannsynligvis vil oppnå de definerte målsetningene. Det konkluderes videre med at én av komponentene ikke produserer ønskede resultater, og derfor bør justeres, mens den siste komponenten er stilt i bero i påvente organisatoriske endringer på mosambikisk side.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-08-22 22:01:07.090423
MODIFIED 2020-08-22 22:01:07.795116
CREATED 2020-08-22 22:01:07.090423
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)