Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Integrasjon av kommunale utleieboliger i borettslag og boligbyggelag i Bergen - en undersøkelse av boforhold og bokvalitet og en evaluering salg av boliger til boligbyggelagene

Rapporten oppsummerer en undersøkelse av boforhold og bokvalitet i områder med ulike typer av kommunale utleieboliger i Bergen kommune. Undersøkelsen omfatter kommunale utleieboligkomplekser, solgte kommunale utleieboliger og boliger i borettslag med spredte utleieboliger.

Hensikten med undersøkelsen har vært å få en mer inngående kunnskap om effekten av den boligsosiale integreringen som har skjedd i forbindelse med etableringen av kommunale utleieboliger i borettslag og boligbyggelag. En sentral del av undersøkelsen har vært i å evaluere effekten av salget av kommunale utleieboliger til boligbyggelag på 90-tallet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-13 13:40:30.947771
MODIFIED 2016-08-12 06:05:47.753202+00:00
CREATED 2012-12-13 13:40:30.947771
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)