Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Integrating Land Use and Transport Planning : Does Regional Governance Matter?

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Formålet med denne studien er å avdekke hvordan et styrket regionalt styringsnivå kan motvirke fragmentering i areal- og transportkartleggingen, og dermed redusere avstanden mellom mål og resultater ved iverksetting av en samordnet areal- og transportplanlegging. For å vurdere hvordan regional samstyring påvirker de institusjonelle betingelsene for samordning har forskningsprosjektet valgt tre observasjoner: areal- og transportprosjektet i Kristiansandregionen, Fyn-regionen i Danmark, og Hannover-regionen i Tyskland. Rapporten viser at "regional governance" kan bidra til å redusere avstanden mellom nasjonale mål og lokal iverksetting i transport- og arealpolitikken, men at det ikke nødvendigvis skjer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-11 13:00:37.566758
MODIFIED 2014-08-14 11:49:41.813355+00:00
CREATED 2014-05-11 13:00:37.566758
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)