Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Integrering i praksis : Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Flyktninger og innvandrere er en sammensatt gruppe hvor mange sliter med å få innpass på arbeidsmarkedet. Flere kommuner har satt i gang tiltak som kvalifiserer til ledige jobber i helse- og omsorgssektoren. Samtidig som mange blir stående utenfor arbeidslivet, ventes nemlig mangel på arbeidskraft i denne sektoren i årene som kommer. For kommunene handler tiltakene både om arbeidsintegrering og om å sikre nødvendig arbeidskraft til å løse fremtidens omsorgsoppgaver.

Forskere fra Uni Research Rokkansenteret har gjennomført en kartleggingsundersøkelse av slike kvalifiseringstiltak i sju kommuner: Elverum, Gloppen, Karmøy, Skien, Sør-Varanger, Trondheim og Ålesund. Felles for tiltakene er at de kombinerer arbeidspraksis og opplæring på vanlige arbeidsplasser innen helse- og omsorgssektoren. Samtidig finner forskerne en del variasjoner i hvilken rolle arbeidspraksisen har i opplæringen, i rekruttering til tiltaket, deltakerstatus og hvilke kvalifikasjoner deltakerne skal komme ut med.

Tiltakene har ikke pågått lenge nok til at undersøkelsen kan gi svar på hvorvidt deltakerne består fagprøver eller oppnår varig arbeidslivstilknytning. Rapporten gir derimot kunnskap om lokale erfaringer om hva som virker og hvordan det kan være hensiktsmessig å utforme slike tiltak i fremtiden.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 651.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-18 01:00:39.530792
MODIFIED 2017-09-17 02:01:08.665669+00:00
CREATED 2017-02-18 01:00:39.530792
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)