Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Intelligente transportsystemer (ITS) : en oversikt over effekter på atferd og ulykker

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Rapporten gir en systematisk oversikt over Intelligente transportsystemer (ITS) mht effekt-variabler, evalueringsmetoder, utvalg og effekter på atferd og/eller ulykker. De ITS-systemene som behandles, varierer i stor grad mht. utbredelse og anvendelse. For blokkeringsfrie bremser (ABS), som ble introdusert for om lag 20 år siden, foreligger det omfattende evalueringsstudier basert på meta-analyse og gode estimater for effekten på ulykker. Derimot finnes det foreløpig ingen studier av effekt av AlkoLock i virkelig trafikk. De mest omfattende evalueringer er gjort for ABS, Intelligent Speed Adaptation (ISA) og flere typer av variable skilt. IT-systemers effekter på antallet ulykker gjort ved evalueringsstudier i virkelig trafikk foreligger for automatisk datalogger ("Black box"), ABS, ATK (automatisk trafikkontroll), ESC (Electronic Stability Control), individuell eller kollektiv tilbakemelding av fart, fotgjengervarsling, tidslukevarsling og variable skilt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-04-11 12:00:15.677428
MODIFIED 2018-01-26 10:01:03.293980+00:00
CREATED 2013-04-11 12:00:15.677428
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)