Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Inter-Ministerial Cooperation : an Effective Model for Capacity Development? Part 2 (case studies from Zambia and Nepal)

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

Interdepartementalt samarbeid på utdanningssektoren i Zambia og Nepal. Det nåværende Kunnskapsdepartementet (KD) har samarbeidet med undervisningsdepartementene i Zambia og Nepal siden år 2000. I Zambia har samarbeidet konsentrert seg om faglig rådgiving i forbindelse med reformarbeid innen utdanningssektoren, mens samarbeidet med Nepal har omfattet forskning på gjennomføring av sektorprogram. Arbeidet har vært bygd på ideen om at samarbeid mellom søsterdepartementer kunne by på nye og effektive måter å tilby faglig styrking og kapasitetsbygging på. Hensikten med evalueringen var todelt. Den skulle gi kunnskap om interdepartementalt samarbeid som modell i utviklingssamarbeidet, med spesielt fokus på utdanningssektoren. Evalueringen skulle også gi en vurdering av samarbeidet som har pågått med tanke på utviklingen av samarbeidet i Zambia og Nepal.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 422.5KB)
  2. IMC_summary.pdf (pdf, 67.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:48.631173
MODIFIED 2017-04-04 22:00:19.476149+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:48.631173
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)