Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Intercitystrekningene : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KSI)

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptvalg for Intercitystrekningene (IC). Hensikten med oppdraget er å sikre den faglige kvaliteten i beslutningsgrunnlaget før saken legges frem for beslutning i Regjeringen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-04-07 00:03:46.632081
MODIFIED 2016-04-07 00:03:46.642515
CREATED 2016-04-07 00:03:46.632081
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)