Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Interkommunalt plansamarbeid

Rapporten viser at det på landsbasis foregår en del interkommunalt plansamarbeid, men at dette i liten grad er rettet mot formaliserte oppgaver etter plan- og bygningsloven. I rapporten foretas det også en gjennomgang av gode eksempler på plansamarbeid i utvalgte norske distriktskommuner.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-06-04 17:27:29.086593
MODIFIED 2016-08-12 06:01:37.445605+00:00
CREATED 2012-06-04 17:27:29.086593
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)