Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Interkommunalt samarbeid om økonomisk rådgivning - eller Roan for vi toan?

Dette er en studie av åtte interkommunale samarbeidsprosjekter om økonomisk rådgivning. Studien viser at denne typen samarbeid er en riktig vei å gå — og i praksis kanskje den eneste måten å opparbeide en forsvarlig tjeneste i de minste kommunene. Vi har sett at samarbeidsprosjektene faller innenfor én av to organisasjonsmodeller: henholdsvis saksbehandlingsmodellen og prosjektmodellen. Sistnevnte modell har noen fortrinn mht. viktige resultatmål — særlig når det gjelder kunnskapsoverføring til førstelinjen, forebyggende virksomhet og reduksjon av sårbarhetsproblemet. En mer målrettet tilskuddsordning i framtiden bør derfor prioritere prosjekter som organiseres etter prosjektmodellen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 950.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-19 01:00:29.047425
MODIFIED 2017-02-19 01:00:29.091537
CREATED 2017-02-19 01:00:29.047425
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)