Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Intermediære enheter og "hjemmesykehus" ved behandling av pasienter med akutt KOLS-forverring

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport fra Kunnskapssenteret.

Kunnskapssenteret fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å sammenfatte dokumentasjon av effekter av behandling i intermediære enheter eller i ”hjemmesykehus” (hospital at home) sammenlignet med ordinær sykehusbehandling for pasienter med akutt KOLS- forverring. Denne systematiske oversikten er tenkt som dokumentasjonsgrunnlag for nasjonale faglige retningslinjer for pasienter med KOLS.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 555.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-07-10 12:01:40.082998
MODIFIED 2014-08-14 11:50:09.345162+00:00
CREATED 2014-07-10 12:01:40.082998
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)