Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Internasjonalisering

Denne delrapporten tek føre seg internasjonalisering etter Kvalitetsreforma, og ser på korleis Kvalitetsreforma representerer ei ny type internasjonalisering og korleis gamle internasjonaliseringspraksisar blir trekt inn i dei nye. Rapporten ser i hovudsak på organisasjonane i sektoren og på måten det internasjonale arbeidet er drive innan desse.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-23 13:02:16.735598
MODIFIED 2014-08-14 11:48:52.120097+00:00
CREATED 2014-01-23 13:02:16.735598
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)