Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

International Experience with E-Voting : Norwegian E-vote Project

Ti kommuner gjennomførte forsøk med internettstemmegiving ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011. Dette er en av flere delevalueringer av forsøket. Delevalueringen tar blant annet for seg internasjonale erfaringer med både internettstemmegivning og elektronisk stemmegivning.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-21 13:02:40.752804
MODIFIED 2021-04-05 22:02:06.249944+00:00
CREATED 2013-02-21 13:02:40.752804
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)