Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

International tax agreements and domestic resource mobilisation: Norway's treaty network with low-income countries in Africa

Rapporten tilhører rapportseriene Report.

Denne studien tar utgangspunkt i Norges skatteavtaler med lav-inntektsland og ser på hva slags avtaler Norge har og hvordan slike avtaler kan påvirke vertslandenes skatteinntekter. Hva kan vertsland gjøre selv, og hva kan investorenes opprinnelsesland, inkludert Norge, gjøre for å forbedre vertslandenes evne og muligheter til å øke sine skatteinntekter?

Arbeidet er gjennomført som en skrivbordsstudie ved African Tax Institute, University of Pretoria.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 404.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-08-03 00:01:01.916626
MODIFIED 2018-08-03 00:01:01.961076
CREATED 2018-08-03 00:01:01.916626
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)