Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Internkontroll i kommuner

Internkontroll er et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter utformes og gjennomføres basert på vurderinger av risiko for feil og misligheter i virksomhetens arbeidsprosesser. Denne rapporten har beskrevet et rammeverk for internkontroll som vi mener er et godt utgangspunkt for styrking av internkontroll i kommunal sektor, gjort rede for prinsipper for god internkontroll og gitt tilrådinger om overordnet og prosesspesifikk internkontroll i kommunene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 658.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-07 13:00:47.830284
MODIFIED 2016-08-12 06:04:10.358026+00:00
CREATED 2012-12-07 13:00:47.830284
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)