Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Intervjuundersøkelse blant et utvalg utviklingsveiledere om satsingen Ungdomstrinn i utvikling

Rapporten tilhører rapportseriene Arbeidsnotat.

Utviklingsveilederne har opparbeidet seg verdifull dybdekunnskap om enkeltskoler og innsikt om hva kommuner har gjort og lært i satsingsperioden. De blir betraktet som «hovedoversettere» i satsingen Ungdomstrinn i utvikling (UiU).

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 997.4KB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 709.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-11-09 13:01:04.244640
MODIFIED 2017-11-09 13:01:06.609784
CREATED 2017-11-09 13:01:04.244640
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)