Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Intet menneske er en øy : rapport fra evalueringen av tiltak i Satsing mot frafall

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Satsing mot frafall ble gjennomført i perioden 2003 til 2006, på bakgrunn av regjeringens handlingsplan mot fattigdom. Satsingen hadde som mål å forhindre frafall fra videregående opplæring og å fange opp og veilede ungdom som faller ut tilbake i arbeid eller utdanning. Alle fylkene deltok i satsingen. SINTEF har kartlagt fylkenes tiltak, og sett på hva som syntes å ha god effekt. Evalueringen tallfester ikke omfanget av frafall eller de ulike tiltakene, men gir et godt innblikk i lokale erfaringer. Evalueringen viser at økt bevissthet rundt frafallsproblematikk og konkrete tiltak reduserer frafall blant elever i videregående opplæring.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 753.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-02-13 05:00:21.176710
MODIFIED 2014-08-14 11:48:50.354908+00:00
CREATED 2014-02-13 05:00:21.176710
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)