Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Itjnå som kjæm tå sæ sjøl?Hvorfor utløses ikke de lønnsomme klimatiltakene i Klimakur?

Flere nasjonale og internasjonale studier antyder at det finnes flere tiltak for å redusere utslippene av klimagasser som kan være samfunnsøkonomisk lønnsomme, uten at disse nødvendigvis blir gjennomført. Av alle tiltak som ble vurdert i forbindelse med Klimakur, er det anslått at 30 ikke-overlappende tiltak, tilsvarende rundt 3 mill. tonn CO2-ekvivalenter (CO2e)1, kan gjennomføres til null eller negativ kostnad i Norge. Denne rapporten undersøker hvorfor slike lønnsomme tiltak ikke blir gjennomført.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-12-09 01:02:05.207600
MODIFIED 2017-12-01 01:00:24.456312+00:00
CREATED 2015-12-09 01:02:05.207600
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)