Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Iverksetting av insentivbasert finansiering : utviklingstrekk i lys av den nye finansieringsmodellen

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Denne rapporten belyser en del utviklingstrekk ved norske læresteder for høyere utdanning i lys av iverksetting av insentivbasert finansiering ved norske universiteter og høyskoler som ble innført som et ledd i Kvalitetsreformen. Insentivbasert finansiering er en måte å tildele budsjett til universiteter og høyskoler på der størrelsen på budsjettet avhenger av hvilke resultater lærestedene har oppnådd. Insentivbasert finansiering ble vedtatt av Stortinget i 2001 (KUF 2001a: 9 - 10).

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 521.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-05 21:08:53.829301
MODIFIED 2018-09-21 11:00:20.020893+00:00
CREATED 2013-02-05 21:08:53.829301
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)